T h e  M u s i c C l u b
Nguyen Bich/p1
 
   Nu Cuoi Em Nam Xua, nhac va loi cua
  Nguyen Bich, tieng hat Vu Khanh. 
  " Cho anh tang Nguoi Ban Duong,
  
nguoi mot doi anh mai  thuong va
   nho"  
 

"Lan Tuong Tu Cuoi Cung", tho Mui Quy Bong, nhac Nguyen Bich,
tieng hat Quang Minh

 
   
   
   Moi Quy ban vao cac links sau day de co them chi tiet ve anh 
Nguyen Bich va cac sang tac cua anh.

               http://www.phanchautrinhdanang.com/NB/nguyenbich.html

                  http://honque.com/nguyenbich/index.htm      
Web Hosting Companies